Σλουρπ Καροτόζουμο

ΣΛΟΥΡΠ ΚΑΡΟΖΟΥΜΟ, η μεγάλη επιτυχία των ‘Ατακτων Καρότων είναι γεγονός!!!!!!